Контакти

Одобрени от производители  превозни средства за употреба на биодизел /в100/

Важна информация:

Използването на биодизел във всяко превозно средство, което няма общо одобрение от производителя изисква консултация със съответния сервизен специалист.

Одобренията изброени тук не са автоматично приложими за страни извън Германия. Ето защо е необходимо да се изиска конкретно одобрение на производителя от всяка отделна държава.

Поръчка на биодизел – информация за условията на поръчка.

Поръчка на биодизел и уверение за качество

Информацията за продукта, която се изисква от търговския производител на превозното средство, за безпроблемна работа на двигателя и гаранция, е употребата само на биодизел, който отговаря на стандарт DIN EN 14214. Производителите на двигатели също така препоръчват потребителите да се снабдяват с гаранции с качество от доставчиците на биодизел.

Поради вариращите условия на съхранение и времевите интервали относно поръчката на биодизел, следните допълнителни аспекти трябва да се вземат под внимание, когато се договарят доставки, и трябва да са осигурени от доставчиците:

 

Включването на оксидиращи стабилизатори се препоръчва особено за превозни средства с инжекционни системи под високо налягане /помпени елементи с дюзи или общи железопътни системи/. Горивото е предмет на високи налягания и поради това на изисквания за висока температура.

За да се осигури проследяемост на продукта, Немската Асоциация за Управление на Качеството на Биодизела /AGQM/ е произвела мулти-степенна система за осигуряване на качеството, която проследява качеството на биодизела на своите членове /производители и продавачи/. Тази концепция е била постепенно привеждана в съответствие през годините към повишаващите се изисквания на Европейски стандарт DIN EN 14214 и е била разширена, за да посрещне собствените изисквания на AGQM. Потребителите могат да разпознаят биодизела с осигуреното необходимо качество чрез символа на AGQM на документите за доставка.

Опитът е показал, че в случай на гарантийна рекламация, проследимостта на произхода на биодизела се изисква от производителя на превозното средство. Доставчиците на биодизел трябва, когато се изисква, да могат да представят работни сертификати на базата на партида. Ако има съмнения, препоръчва се да се пази сертифицирана проба от периода на доставка.

Целият документ>>